zaproszenie...


Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach


zaprasza

na warsztaty tytoniowe

"Perspektywy uprawy tytoniu w Polsce"

które odbędą się 23 marca 2011 roku
w Sali Kongresowej
Pałacu Czartoryskich
ul. Czartoryskich 8


Warsztaty organizowane przez Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin
                    odbędą się w ramach projektu EUFP7-REGPOT "PROFICIENCY