IUNG
Strona główna

Aktualności...

Nagroda prezesa Agencji Rynku Rolnego dla Zakładu IUNG PIB Drukuj Email

13.10.16 W dniu 5 października 2016 r. podczas XVIII Konferencji Naukowej nt. „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”, organizowanej przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, statuetką „Nagroda prezesa Agencji Rynku Rolnego” oraz dyplomem uznania został uhonorowany Zakład Uprawy Roślin Pastewnych IUNG-PIB w Puławach.

Więcej…
 
RZD IUNG-PIB - „Plon niesiemy, plon …” Drukuj Email

12.10.16 Stanowiące integralną część IUNG-PIB w Puławach Rolnicze Zakłady Doświadczalne spełniają rolę regionalnych centrów innowacji i postępu w rolnictwie. Według stanu na koniec 2015 r. powierzchnia ogólna RZD łącznie z gruntami przekazanymi w dzierżawę wynosiła 4683 ha, w tym 3592 ha to użytki rolne. Zlokalizowane w różnych regionach kraju RZD są zróżnicowane pod względem powierzchni i struktury użytków rolnych.

Więcej…
 
Warsztaty naukowe nt. „Wskaźniki oceny jakości gleb” Drukuj Email

12.10.16 W dniu 29 września 2016 r. w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się warsztaty naukowe nt. „Wskaźniki oceny jakości gleb” zorganizowane wspólnie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze oraz SGGW.

Więcej…
 
Konferencja zorganizowana w ramach projektu KIK/25 Drukuj Email

08.10.16 W dniach 27-28.09.2016 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem  „Biodiversity conservation on farmlands at crossroads” zorganizowana w ramach projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Naukowej IUNG PIB Drukuj Email

06.10.16 W dniach 04 i 05 października 2016 r. na swoim CCLVI posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. 

Na dwudniowym posiedzeniu Rada na podstawie wniosku komisji habilitacyjnej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Maciejowi Balawejderowi oraz przeprowadziła trzy publiczne obrony prac doktorskich.  Stopnie doktorskie uchwałami Rady otrzymali  mgr Paweł Radzikowski, mgr inż. Adam Berbeć oraz mgr Damian Wach. Rada zaopiniowała też wnioski Dyrektora o zatrudnienie pracowników na stanowiska naukowe oraz przyjęła Regulamin wyboru Rady Naukowej (kadencja 2016-2020).

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 104