IUNG
Strona główna

Aktualności...

Warsztaty Naukowe w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Drukuj Email

12.12.11 W dniu 7. grudnia 2011 w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG PIB we Wrocławiu, w ramach realizacji zadania 2.6 programu wieloletniego IUNG-PIB, zorganizowane zostały warsztaty naukowe nt. „Techniki i technologie stosowane w produkcji roślinnej a środowisko przyrodnicze”.

Więcej…
 
IUNG-PIB wspiera doradztwo rolnicze Drukuj Email

09.12.11 W Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach 7 grudnia 2011 roku odbyły się warsztaty naukowe pt. „Nowe wyzwania dla doradztwa rolniczego w Polsce”. Zorganizowane zostały w ramach zadań 1.1, 4.1 i 4.2 Programu wieloletniego IUNG-PIB.

Więcej…
 
IUNG PIB upowszechnia wiedzę dot. postępu technologicznego w produkcji roślinnej Drukuj

08.12.11 W dniu 23 listopada 2011 roku odbyły się w Puławach warsztaty naukowe pt.: „Badania technologiczne a potrzeby praktyki rolniczej”, zorganizowane w ramach realizacji zadań 3.3, 3.4 i 3.5 programu wieloletniego IUNG - PIB.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nich 190 osób, w tym w szczególności uczniowie szkół rolniczych oraz pracownicy IUNG - PIB.

Więcej…
 
Czy racjonalne wykorzystanie gleb Polski to program strategiczny? Drukuj

30.11.11 W działalności IUNG-PIB w Puławach splatają się 2 główne nurty; agrotechniczny i środowiskowy, powiązane szeregiem zależności i sprzężeń zwrotnych.
Nie ulega wątpliwości, ze racjonalne wykorzystanie gleb jest problemem o kluczowym znaczeniu. Wyznacza bowiem możliwości wykorzystania potencjału produkcyjnego rolnictwa i kierunki doskonalenia agrotechniki oraz decyduje o możliwościach zabezpieczenia samowystarczalności żywnościowej i zapotrzebowania surowcowego Polski.
Zainteresowanie problematyką racjonalnego gospodarowania glebami jest też odzwierciedleniem zjawisk i tendencji występujących współcześnie w Polsce, a zdeterminowanych przez zasady Wspólnej Polityki Rolnej UE i działania PROW 2007-2013.

Więcej…
 
IUNG-PIB wspiera rozwój zrównoważony rolnictwa Drukuj Email

24.11.11 W dniach 17 i 18.11.br. odbyły się w Puławach warsztaty naukowe nt. „Rolnictwo zrównoważone w teorii i praktyce”, zorganizowane w ramach zadań 2.4, 2.5 i 3.2 programu wieloletniego IUNG-PIB.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nich 115 osób w tym pracownicy i przedstawiciele: instytutów badawczych (IERiGŻ-PIB, IUNG-PIB, IOR-PIB, PIMR), uczelni i szkół rolniczych, OSChR, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Urzędów Wojewódzkich i Marszałkowskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, firm i organizacji działających w otoczeniu i na rzecz rolnictwa (DOROL, K+S Polska sp. z o.o., Agrosimex sp. z o.o.) oraz Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.

Więcej…
 
IUNG-PIB współpracuje z samorządem rolniczym Drukuj Email

23.11.11 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stale poszerza zakres współpracy w dziedzinie kreowania postępu technologicznego i innowacyjności w rolnictwie. Szereg zrealizowanych dotychczas projektów potwierdza, że liczącym się partnerem do współpracy jest samorząd rolniczy w postaci Izb Rolniczych, działających od 15 lat.
W dniu 21.11.2011 r. z-ca dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz uczestniczył w konferencji z okazji XV-lecia Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Następna > Ostatnie >>

Strona 84 z 102