IUNG
Strona główna

Aktualności...

Zakończenie realizacji projektu KIK/25 Drukuj Email

01.03.17 W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się w IUNG-PIB ostatnie V Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu KIK/25, który był realizowany w latach 2011-2017. W posiedzeniu uczestniczyło 25 osób, w tym przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz IUNG-PIB i parterów projektu: ITP w Falentach, UPH w Siedlcach i OTOP w Markach.

Więcej…
 
Warsztaty projektu LCAgri Drukuj Email

20.02.17 W dniach 15-16 lutego 2017 r. odbyły się warsztaty projektu LCAgri pt. "Wdrażanie praktyk niskoemisyjnych w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG - PIB".
Na spotkaniu w którym uczestniczyli Dyrektorzy wszystkich Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG - PIB, omówiono założenia i praktyczne aspekty wdrażania praktyk niskoemisyjnych w  RZD IUNG-PIB.

Więcej…
 
Muzeum Czartoryskich w Puławach samodzielną instytucją kultury Drukuj Email

08.02.17  Dnia 1 lutego 2017 roku w Pałacu Czartoryskich w Puławach, siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego zostało podpisane porozumienie między Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Czartoryskich w Puławach (w organizacji), Gminą Miasto Puławy oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym.

Więcej…
 
Konferencja naukowa w ŁODR Bratoszewice Drukuj Email

07.02.17   W dniu 17 stycznia 2017 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Bratoszewice odbyła się konferencja naukowa pt. „Działalność IUNG-PIB w Puławach na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej”, zorganizowana w ramach zadania 2.7 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. W konferencji uczestniczyło 100 osób, głównie specjaliści  i doradcy oraz rolnicy z województwa łódzkiego.

Więcej…
 
RZD IUNG-PIB w Werbkowicach współpracuje ze społeczeństwem Drukuj Email

26.01.17  Rolniczy Zakład Doświadczalny IUNG-PIB w Werbkowicach od lat współpracuje ze społecznościami lokalnymi gminy Werbkowice i powiatu hrubieszowskiego. Współpraca ta ma charakter wielokierunkowy. Obok upowszechniania wiedzy o nowych, innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej obejmuje ona także inne ważne i społecznie potrzebne działania.

Więcej…
 
Współpraca IUNG-PIB w Puławach z doradztwem rolniczym – nowe spojrzenie Email

25.01.17 Dokonane kilka miesięcy temu zmiany i będący ich konsekwencją nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarówno nad 10 instytutami badawczymi jak i doradztwem rolniczym (CDR i ODR) stwarzają nowe możliwości (szanse) doskonalenia transferu wyników badań do praktyki i pogłębiania współpracy. Na problemy te warto spojrzeć przez pryzmat działalności Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Instytut ten nawiązuje do bogatych tradycji współpracy z doradztwem i praktyką sięgających okresu międzywojennego (PINGW 1917-1950) jak też i późniejszych doświadczeń. Pracownicy IUNG-PIB mają jednak świadomość, że odnosząc się z szacunkiem do tradycji należy dostrzegać i uwzględniać nowe priorytety i problemy, które się obecnie pojawiają. Nie ulega wątpliwości, że one będą wyznacznikami kierunków współpracy nauki z doradztwem rolniczym.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 96