IUNG
Strona główna

Aktualności...

Stan zasiewów ozimych form rzepaku i zbóż (Komunikat II) Drukuj Email

12.04.12 Przeprowadzone przez IUNG PIB oceny stanu zasiewów po zimie w III dekadzie marca potwierdziły, że największe zniszczenia łanów zbóż ozimych i rzepaku ozimego przez mróz wystąpiły w wymienionych w poprzednim komunikacie województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim, śląskim i pomorskim. W przypadku zbóż gatunkiem najsilniej dotkniętym była pszenica.

Więcej…
 
Europejska nominacja dla IUNG-PIB Drukuj Email

10.04.12 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach otrzymał nominację na członka Środkowo-Europejskiego Centrum Bioenergii – Central European Bioenergy Centre (CEBC)

Więcej…
 
Przesiewy zbóż jarych i ich racjonalna agrotechnika wyzwaniem dla rolnictwa Drukuj Email

05.04.12 W związku z falą bardzo niskich temperatur jaka przeszła przez Polskę w okresie zimowym doszło do bardzo silnych uszkodzeń łanów ozimych form zbóż i rzepaku. Ocenę sytuacji w tym względzie w różnych regionach naszego kraju Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przedstawił na swojej stronie internetowej już na początku drugiej dekady marca(dostępna tutaj). Zwrócono wówczas państwu uwagę na to jak należy oceniać uszkodzone łany i na uwarunkowania związane z wyborem gatunków jarych form do ewentualnego przesiewu oraz metody przygotowania roli do tego przesiewu w związku z zastosowanymi jesienią herbicydami.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Naukowej IUNG PIB Drukuj Email

02.04.12 W dniu 29 marca 2012 r. odbyło się CCXXXIV posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. Na posiedzeniu przeprowadzono publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Ochala pt. ,,Wykorzystanie syntetycznego wskaźnika do oceny stanu agrochemicznego gleb w Polsce”, wykonanej pod kierunkiem dr hab. Janusza Igrasa, prof. nadzw. oraz wszczęto przewód doktorski mgr Marcina Dobosza. Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Wiesław Oleszek przedstawił sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej Instytutu, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Naukową. Pozytywną opinię Rady Naukowej uzyskał wniosek Dyrektora o powołaniu mgr Iwony Oczkowskiej na funkcję kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

 
IUNG-PIB dla Dolnego Śląska Email

30.03.12 W dniu 27.03.2011 w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG PIB we Wrocławiu, w ramach zadania 2.6 Programu Wieloletniego IUNG PIB zorganizowane zostały Warsztaty Naukowe nt. „IUNG-PIB wspiera rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska”.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Następna > Ostatnie >>

Strona 114 z 140