IUNG
Strona główna

Aktualności...

Czy polskie rolnictwo zagraża wodom Morza Bałtyckiego? Drukuj Email

17.05.11 W ostatnich dniach pojawiły się wysoce niekorzystne dla Polski opinie, wskazujące, że polskie rolnictwo stwarza ogromne zagrożenia dla wód Morza Bałtyckiego.


W świetle wieloletnich badań IUNG-PIB w Puławach nad gospodarką nawozową opinie te mają charakter subiektywny i nie odzwierciedlają w sposób prawidłowy specyfiki i intensywności polskiego rolnictwa oraz jego zróżnicowania regionalnego. Nie uwzględniają one faktu, że wśród krajów położonych w zlewisku Morza Bałtyckiego znajdują się tez kraje wysoko zurbanizowane i uprzemysłowione, posiadające od wielu lat intensywne rolnictwo.

Więcej…
 
IUNG-PIB wzbogaca i obiektywizuje oceny regionalne Drukuj Email

16.05.11 Istniejący w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach Zintegrowany System Informacji o Rolniczej Przestrzeni Polski (ZSIRPP) ma charakter unikalny. Jest on stale wzbogacany. System ten, a właściwie kierunki jego wykorzystania, są doskonałą formą promocji działalności IUNG-PIB, ale i płaszczyzną do wielokierunkowej współpracy. Jest on też przykładem praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych.

Więcej…
 
„Współczesny rolnik musi być ekonomistą” Drukuj Email

11.05.11 W Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat priorytetowych kierunków badan i kryteriów oceny ich wyników.
Przeprowadzone analizy wykazały, ze w ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie oceną ekonomiczną w badaniach środowiskowych i agrotechnicznych. Stała się ona integralną częścią badań i opracowania wyników.

Więcej…
 
Referat IUNG PIB na konferencji w Miszkolcu Drukuj Email

04.05.11 W dniach 28-29 kwietnia 2011 roku odbyła się w Miszkolcu na Węgrzech międzynarodowa konferencja dotycząca Polsko – Słowacko – Węgierskiej współpracy w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa Węgier we współpracy z polskim Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Na szczeblu rządowym Polska była reprezentowana przez Podsekretarza Stanu Jarosława Wojtowicza.

Więcej…
 
Warsztaty projektu AgrProNatura Drukuj Email

29.04.11 W dniu 20 kwietnia w sali seminaryjnej IUNG-PIB odbyły się warsztaty dotyczące omówienia metodyki planowanych działań inwentaryzacyjno-monitoringowych w ramach projektu AgrProNatura (Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. Lubelskim) finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Koordynatorem w/w projektu, który rozpoczyna się w czerwcu br. i ma trwać do końca 2016 r. jest IUNG-PIB, a konsorcjum projektowe dodatkowo tworzy ośmiu innych partnerów.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Następna > Ostatnie >>

Strona 138 z 150