IUNG
Strona główna

Aktualności...

Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB Drukuj Email

07.04.17   W dniu 6 kwietnia 2017 r. odbyło się CCLIX posiedzenie Rady Naukowej. Na posiedzeniu  przeprowadzono publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Bartosza Narolskiego, wykonanej pod kierunkiem dr hab. Anny Podleśnej, prof. nadzw., oraz wszczęto  przewód doktorski mgr inż. Anity Gębki, wyznaczono promotora i promotora pomocniczego. Rada zaopiniowała sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej oraz finansowej Instytutu za 2016 rok, a także plan finansowy Instytutu na rok 2017. Zaopiniowała wnioski Dyrektora Instytutu o zatrudnienie pracowników na stanowiskach: asystenta i starszego specjalisty badawczo-technicznego. Przyjęto Regulamin wyboru Rady Naukowej (kadencja 2017-2021).  Zaopiniowano  też wnioski w sprawie zmian własnościowych w majątku Instytutu.

 
Nowe wyzwania dla produkcji tytoniu w Polsce – konferencja w IUNG-PIB

06.04.17  W dniu 05.04.2017 r. w IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Nowe wyzwania dla produkcji tytoniu w Polsce”. Została ona zorganizowana przez Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin i sfinansowana w ramach zadania 2.5 programu wieloletniego IUNG-PIB.
Konferencję otworzył z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych IUNG-PIB – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz zwracając uwagę na wieloletnią tradycję badań nad tytoniem w Instytucie.

Więcej…
 
Z życia studiów doktoranckich Drukuj Email

27.03.17  W okresie styczeń-marzec 2017 r. doktoranci i młodzi pracownicy naukowi IUNG-PIB w ramach zajęć na studiach doktoranckich realizowali moduł z zakresu gleboznawstwa i ochrony gruntów, prowadzony przez dr Bożenę Smreczak i dr Jacka Niedźwieckiego. Wykłady obejmowały zagadnienia dotyczące budowy gleb, właściwości fizycznych i chemicznych, bonitacji i waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zagrożeń dla funkcji gleb.

Więcej…
 
Promocja książki pt. „Mikołaj Spóz – człowiek zwyczajny i niezwykły”

23.03.17  W dniu 17.03.2017 r. w Sali Kongresowej IUNG-PIB w Puławach odbyło się spotkanie poświęcone promocji książki Pani mgr Barbary Miluskiej pt. „Mikolaj Spóz – człowiek zwyczajny i niezwykły”.  Organizatorami spotkania byli: Muzeum Oświatowe i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Centralna Biblioteka Rolnicza – Oddział w Puławach.

Więcej…
 
IUNG-PIB na Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH

22.03.17  Targi Kielce były organizatorem najważniejszego wydarzenia branży rolniczej w Polsce − Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej − AGROTECH, które odbyły się w dniach 17-19 marca 2017 roku. W tym roku honorowy patronat nad targami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Więcej…
 
Dzień Patrona w ZSCKR w Okszowie Drukuj Email

21.03.17  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie (woj. lubelskie) od wielu lat współpracuje z IUNG-PIB na podstawie podpisanego porozumienia i realizuje corocznie opracowany przez obie strony harmonogram działań edukacyjnych. W dniu 17 marca szkoła świętowała dzień patrona.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 12 z 100