IUNG
Strona główna

Aktualności...

Warsztaty projektu LCAgri Drukuj Email

20.02.17 W dniach 15-16 lutego 2017 r. odbyły się warsztaty projektu LCAgri pt. "Wdrażanie praktyk niskoemisyjnych w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG - PIB".
Na spotkaniu w którym uczestniczyli Dyrektorzy wszystkich Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG - PIB, omówiono założenia i praktyczne aspekty wdrażania praktyk niskoemisyjnych w  RZD IUNG-PIB.

Więcej…
 
Muzeum Czartoryskich w Puławach samodzielną instytucją kultury Drukuj Email

08.02.17  Dnia 1 lutego 2017 roku w Pałacu Czartoryskich w Puławach, siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego zostało podpisane porozumienie między Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Czartoryskich w Puławach (w organizacji), Gminą Miasto Puławy oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym.

Więcej…
 
Konferencja naukowa w ŁODR Bratoszewice Drukuj Email

07.02.17   W dniu 17 stycznia 2017 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Bratoszewice odbyła się konferencja naukowa pt. „Działalność IUNG-PIB w Puławach na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej”, zorganizowana w ramach zadania 2.7 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. W konferencji uczestniczyło 100 osób, głównie specjaliści  i doradcy oraz rolnicy z województwa łódzkiego.

Więcej…
 
RZD IUNG-PIB w Werbkowicach współpracuje ze społeczeństwem Drukuj Email

26.01.17  Rolniczy Zakład Doświadczalny IUNG-PIB w Werbkowicach od lat współpracuje ze społecznościami lokalnymi gminy Werbkowice i powiatu hrubieszowskiego. Współpraca ta ma charakter wielokierunkowy. Obok upowszechniania wiedzy o nowych, innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej obejmuje ona także inne ważne i społecznie potrzebne działania.

Więcej…
 
Współpraca IUNG-PIB w Puławach z doradztwem rolniczym – nowe spojrzenie Email

25.01.17 Dokonane kilka miesięcy temu zmiany i będący ich konsekwencją nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarówno nad 10 instytutami badawczymi jak i doradztwem rolniczym (CDR i ODR) stwarzają nowe możliwości (szanse) doskonalenia transferu wyników badań do praktyki i pogłębiania współpracy. Na problemy te warto spojrzeć przez pryzmat działalności Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Instytut ten nawiązuje do bogatych tradycji współpracy z doradztwem i praktyką sięgających okresu międzywojennego (PINGW 1917-1950) jak też i późniejszych doświadczeń. Pracownicy IUNG-PIB mają jednak świadomość, że odnosząc się z szacunkiem do tradycji należy dostrzegać i uwzględniać nowe priorytety i problemy, które się obecnie pojawiają. Nie ulega wątpliwości, że one będą wyznacznikami kierunków współpracy nauki z doradztwem rolniczym.

Więcej…
 
Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej – konferencja w IUNG-PIB Drukuj Email

20.01.17 W dniu 19.01.2017 r. w IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej”. Została ona zorganizowana i sfinansowana w ramach programu wieloletniego IUNG-PIB, ustanowionego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020. Była ona ważnym wydarzeniem dla społeczności IUNG-PIB. Jej celem było bowiem podsumowanie i ocena prac zrealizowanych w ramach programu wieloletniego w roku 2016, a także wskazanie aktualnych i perspektywicznych możliwości współpracy IUNG-PIB z doradztwem i praktyką rolniczą.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 14 z 100