IUNG
Strona główna
21. Piknik Naukowy w Warszawie Drukuj Email

09.06.17  W dniu 3 czerwca 2017 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się 21. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, którego tegorocznym tematem przewodnim była „Ziemia”. Jest to największa tego typu impreza plenerowa w Europie, w której uczestniczyło ponad 100 tysięcy osób.

W wydarzeniu tym, na zaproszenie Centralnej Biblioteki Roboczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie we współpracy z Odziałem CBR w Puławach kierowanym przez panią mgr Agnieszkę Bartuzi, brali udział pracownicy Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB: dr Bożena Smreczak, mgr Aleksandra Ukalska-Jaruga oraz dr Jacek Niedźwiecki, którzy wyjaśniali dzieciom tajemnice gleby.

Dzieci uczestniczyły w oznaczeniach pH, wykrywały obecność węglanów, miały możliwość zapoznania się z właściwościami sorpcyjnymi gleb oraz dowiedziały się, dlaczego tworzą się kałuże.

Dla uczestników pikniku pracownicy Zakładu Gleboznawstwa przygotowali materiały edukacyjne podkreślające funkcje gleb oraz wskazujące na procesy degradujące środowisko glebowe. Jedną z atrakcji pikniku jest tzw. żywa biblioteka, w której pracownicy naukowi z różnych instytucji odpowiadają na indywidulane pytania uczestników. Braliśmy udział również w tym wydarzeniu.

21. Piknik Naukowy był bardzo dobrą okazją do zaprezentowania działalności naszego Instytutu i jego działań na rzecz ochrony gleb.