II krajowe spotkanie w ramach projektu Manure Standards Drukuj

06.12.18  W dniu 30 listopada 2018 roku w ramach Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu odbyło się drugie krajowe spotkanie w projekcie Manure Standards. Ze strony partnera projektu – Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, spotkanie prowadzili pracownicy Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu.

Spotkanie miało na celu prezentację założeń, celów, wykonanych i planowanych działań, oraz przedstawienie polskich i zagranicznych partnerów projektu.

Szczegółowo omówiono poszczególne pakiety działań: WP2 – Wytyczne w zakresie próbkowania nawozów naturalnych i oznaczania ich składu, WP3 – Arkusz do obliczania ilości i składu chemicznego nawozów naturalnych i WP4 – Ocena skutków wdrożenia zaktualizowanych danych o nawozach naturalnych. Integralną częścią spotkania była wspólna dyskusja z udziałem partnerów i publiczności, oraz konsultacje z rolnikami – właścicielami gospodarstw pilotażowych, uczestniczących w projekcie, na temat praktycznego wykorzystania uzyskiwanych rezultatów.