Ważniejsze wydawnictwa Drukuj

Polish Journal of Agronomy
(kontynuacja Pamiętnika Puławskiego)

jest ogólnopolskim czasopismem naukowym. Obejmuje tematykę szeroko rozumianej produkcji roślinnej i rolniczych zagadnień środowiskowych. Drukowane są w nim oryginalne prace naukowe i (zamawiane) artykuły przeglądowe w języku polskim i angielskim.

Wydawca:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
ISSN 2081-2787 

MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE

Wydawnictwo naukowe obejmujące publikacje:
-recenzowanych prac o
charakterze monografii
-oryginalnych rozpraw naukowych
-prace habilitacyjne

STUDIA I RAPORTY IUNG PIB

Dotychczas ukazały się..

STUDIA I RAPORTY IUNG PIB

W serii tej publikowane są  recenzowane prace z zakresu agronomii i kształtowania
środowiska rolniczego, wykonane w ramach zadań programów wieloletnich: ,,Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej (2005-2010" , "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce (2011-2015)" oraz "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020".

Wymagania dla Autorów

  WYDAWNICTWA   ZAMKNIĘTE 
PAMIĘTNIK PUŁAWSKI

Wydawnictwo naukowe obejmujące:
-publikacje naukowe z
prowadzonych badań
-artykuły problemowe

Wymagania dla Autorów
Oświadczenie Autora
Wskazówki dla PT Recenzentów

Zeszyt nr :

139  140  142

143  144  145

146  147  148

149 150 151T1 151T2 

152

Strona wydawnictwa

  
................................
Dodany    13.10.2009

Zmieniony 13.08.2019
Liczba odwiedzin :135881