Działalność RZD IUNG-PIB Drukuj

Powrót


 

 

 Działalność RZD i Stacji Doświadczalnych IUNG-PIB w Puławach w roku 2015  link...

 Informator o Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB 2017  link...

 

Działalność Rolniczych Zakładów Doswiadczalnych wspierająca prace badawcze IUNG PIB

W RZD  są prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe w ramach działalności statutowej Instytutu, programów wieloletnich, projektów badawczych i innych programów.
 
Pozostałe wykonane zostały w ramach projektów badawczych i prac zleconych. Ogółem doświadczenia polowe zajmują około 402 ha.
 
W tematach statutowych badania dotyczą takich zagadnień jak:
− ocena różnych systemów uprawy roli (Kępa),
− kształtowanie żyzności gleby i jakości plonów roślin uprawnych (Grabów),
− wpływ intensywności technologii produkcji zbóż na wielkość i jakość plonów ziarna i właściwości gleby (Kępa-Osiny),
− hodowla odmian tytoniu o obniżonej zawartości niepożądanych alkaloidów (Kępa),
− ocena różnorodności biologicznej bezkręgowców w uprawach rolniczych (Kępa-Osiny),
− ocena efektu gospodarczego różnych sposobów renowacji trwałego użytku zielonego (Grabów),
− ocena produkcyjnych i środowiskowych skutków uprawy kukurydzy w monokulturze i zmianowaniu (Grabów),
− ocena produkcyjnych i środowiskowych skutków wieloletniego wyczerpania gleby z makroskładników (Grabów),
− kształtowanie zasobów azotu w glebie poprzez różne sposoby użytkowania mieszanek motylkowato-trawiastych w warunkach gospodarstwa ekologicznego (Grabów),
− wpływ nawożenia i gatunków roślin w zmianowaniu na ilość i jakość glebowej materii organicznej (Grabów, Kępa-Osiny),
− ocena efektów produkcyjnych stosowania superabsorbenta w uprawie roślin w różnych warunkach siedliskowych (Błonie-Topola, Grabów, Kępa-Osiny),
− wpływ warunków siedliska i agrotechniki na plonowanie, zdrowotność i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej (Borusowa, Kępa, Werbkowice, Wielichowo, Żelisławki),
− ocena jakości gleb i zrównoważenia mikroorganizmów przy wykorzystaniu różnych metod (Grabów, Kępa),
− ocena długotrwałego stosowania różnych systemów gospodarowania na żyzność gleby i efektywność produkcji roślinnej (Kępa-Osiny),
− ocena produkcyjności wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w różnych warunkach siedliskowych wraz z doskonaleniem ich agrotechniki (Grabów, Kępa-Osiny),
− wpływ uprawy roślin wieloletnich na cele energetyczne na różnorodność flory segetalnej (Kępa-Osiny i Sadłowice),
− ocena organizacji produkcji i efektywności wykorzystania powierzchni paszowej w gospodarstwie wyspecjalizowanym w chowie bydła mlecznego (Werbkowice),
− wpływ zróżnicowanych warunków gospodarowania na efektywność technologii produkcji roślinnej (wszystkie RZD).

W ramach projektów-badawczych realizowanych w RZD należy wymienić prace obejmujące takie zagadnienia jak:
− opracowanie niskonakładowego i bezpiecznego dla środowiska nawożenia i siewu kukurydzy (Grabów),
− opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego (Kępa),
− opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji roślin energetycznych (Grabów, Kępa-Osiny),
− ocena plonowania i jakości nasion roślin strączkowych uprawianych w mieszankach z uwzględnieniem nawożenia słomą (Grabów),
− ocena siewu punktowego roślin strączkowych (Grabów),
− możliwości otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę (Grabów).
................................
Dodany    27.03.2015

Zmieniony 16.01.2018
Liczba odwiedzin :8530