Rada Naukowa IUNG PIB - postępowanie awansowe Drukuj

 Powrót

 P o s t ę p o w a n i e      a w a n s o w e
 Postępowanie habilitacyjne:

  Zofia Kołoszko-Chomentowska

  Jerzy Kopiński

 Alina Syp

 Maciej Balawejder

 Eliza Gaweł

 Anna Gałązka

 Postępowanie doktorskie:
 

  Aleksandr Mickiewicz

  Olga Kalitowska

  Małgorzata Holka

  Bogusław Włodarczyk

  Adam Kleofas Berbeć

  Damian Wach

 

 

  Anna Fariaszewska

  Paweł Radzikowski

  Marcin Dobosz

  Bartosz Narolski

 Marta Wyzińska

Tomasz Miturski

 

 

 

................................
Dodany    29.12.2016

Zmieniony 09.10.2018
Liczba odwiedzin :5099