Skład Rady Naukowej IUNG PIB Drukuj
                                                                                                                              Powrót
SKŁAD   RADY   NAUKOWEJ
(kadencja 2017-2021)
1.Prof. dr hab. Eugeniusz ChyłekMRiRW Warszawa
2.Prof. dr hab. Krzysztof DomaradzkiIUNG-PIB Puławy
3.Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIBIUNG-PIB Puławy
4.Dr hab. Beata Feledyn–Szewczyk, prof. IUNG-PIBIUNG-PIB Puławy
5.Prof. dr hab. Tadeusz Filipek   
UP Lublin
6.Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB   IUNG-PIB Puławy
7.Prof. dr hab. Adam HarasimIUNG-PIB Puławy
8.Prof. dr hab. Józef Horabik
Instytut Agrofizyki  PAN
9.Dr Tamara Jadczyszyn  IUNG-PIB Puławy
10.Mgr Stanisław KacperczykPolski Związek Producentów Roślin Zbożowych
11.Dr hab. Jerzy KozyraIUNG-PIB Puławy
12.Prof. dr hab. Jerzy KsiężakIUNG-PIB Puławy
13.Prof. dr hab. Jan Kucharski    UWM Olsztyn
14.Prof. dr hab. Mariusz Kucharski  IUNG-PIB Puławy
15.Prof. dr hab. Wojciech Lipiński   KSCh-R Warszawa
16.Prof. dr hab. Jan ŁabętowiczSGGW Warszawa 
17.Prof. dr hab. Stefan Martyniuk.IUNG-PIB Puławy
18.Dr hab. Mariusz Matyka, prof. IUNG-PIBIUNG-PIB Puławy
19.Dr Anna Nieróbca
IUNG-PIB Puławy
20.Prof. dr hab. Roman NiżnikowskiSGGW Warszawa
21.Prof. dr hab. Danuta ParylakUP Wrocław
22.Prof. dr hab. Janusz Podleśny   IUNG-PIB Puławy
23.Mgr Katarzyna PrugarMRiRW Warszawa
24.Prof. dr hab. Monika Rakoczy-TrojanowskaSGGW Warszawa
25.Dr Henryk SkórnickiCentrum Doradztwa Rolniczego
26.Dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIBIUNG-PIB Puławy
27.Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski  Instytut Ogrodnictwa Skierniewice
28.Prof. dr hab. Tomasz Stuczyński    KUL Lublin
29.Prof. dr hab. Franciszek Woch    IUNG-PIB Puławy
30.Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-GuzowskaIHAR – PIB Radzików
 Członkowie Dyrekcji
(na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych)
 1. Prof. dr hab.    Wiesław    Oleszek 
 2.
 Prof. dr hab.    Teresa     Doroszewska 
 3. Prof. dr hab.    Stanisław     Krasowicz 

SKŁAD  PREZYDIUM  I  KOMISJI  RADY  NAUKOWEJ
(kadencja 2017-2021)
Prezydium:
 Prof. dr hab. Tadeusz Filipek- przewodniczący RN
Prof. dr hab. Adam Harasim

- zastępca przewodniczącego RN

Dr hab. Mariusz Matyka, prof. IUNG-PIB.- zastępca przewodniczącego RN
Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB- sekretarz RN
Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB- Członek Prezydium RN
Prof. dr hab. Jerzy Księżak
- Członek Prezydium RN
Komisja d/s Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Janusz Podleśny- przewodniczący
Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB- członek
Prof. dr hab. Adam Harasim- członek
Dr hab. Jerzy Kozyra
- członek
Prof. dr hab. Jan Kucharski
- członek
Prof. dr hab. Stefan Martyniuk- członek
Prof. dr hab. Danuta Parylak- członek
Dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB- członek
prof. dr hab. Franciszek Woch
- członek
Komisja d/s Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu
Prof. dr hab. Adam Harasim- przewodniczący
Prof. dr hab. Eugeniusz Chyłek- członek
Mgr . Stanisław Kacperczyk- członek
Dr Henryk Skórnicki- członek
Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska- członek
Komisja d/s Ekonomiczno-Finansowych
Prof. dr hab. Jerzy Księżak- przewodniczący
Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB- członek
Dr Tamara Jadczyszyn- członek
Dr hab. Mariusz Matyka, prof. IUNG-PIB- członek
Dr Anna Nieróbca- członek
  
 


................................
Dodany    10.10.2012

Zmieniony 20.11.2018
Liczba odwiedzin :9878