Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów Drukuj

powrót      strona własna

Kierownik:  dr  Grzegorz Siebielec                tel: 81 4786 910

Sekretariat:  tel. 81 4786 919                           FAX: 81 4786 920


Przedmiot działalności Zakładu:

  • kartografia i waloryzacja przestrzenna gleb w skali kraju i poszczególnych regionów,
  • badania właściwości fizycznych i chemicznych gleb oraz procesów i dynamiki ich zmian,
  • określanie wpływu rolniczej i pozarolniczej działalności na stan obszarów wiejskich - monitoring i doskonalenie kryteriów oceny zanieczyszczeń gleb i wód ksenobiotykami różnego pochodzenia,
  • badania mechanizmów degradacji gleb oraz opracowywanie metod rekultywacji gruntów i obszarów zdegradowanych,
  • transformacja dostępnych zasobów informacji przestrzennej o glebach do formatów stosowanych w Unii Europejskiej.
  • wyznaczanie wskaźników wybranych czynników erozyjnych dla celów wykorzystania w modelach symulacyjnych regionalna ocena potencjalnej i rzeczywistej erozji wodnej oraz występowania erozji wąwozowej
  • opracowywanie systemów melioracji przeciwerozyjnych dla obszarów wyżynnych, ze szczególnym uwzględnieniem ekotechnicznych zabiegów polepszających gospodarkę wodną i ochronę przed powodziami,
  • doskonalenie wzorców kompleksowego urządzania obszarów wiejskich zagrożonych erozją oraz opracowywanie organizacyjno-ekonomicznych modeli gospodarstw rolnych o erodowanych gruntach.
Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:
prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach emdr inż. Eugeniusz Nowocień 
 dane kontaktowe Strona Własna Zakładu

prof. dr hab. Alina Kabata-Pendias, em

dr Jan Jadczyszyn  

 

prof. dr hab. Franciszek Woch

dr inż. Rafał Wawer 
dr Grzegorz Siebielec dr inż. Jacek Niedźwiecki   
dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlasdr Beata Suszek-Łopatka
dr Bożena Smreczak mgr Artur Łopatka 

dr Monika Kowalik

mgr Piotr Koza 
dr Guillaume Debaene  
   
   
   
   
   
   

 

................................
Dodany    12.10.2009

Zmieniony 02.10.2015
Liczba odwiedzin :21957