Zakład Mikrobiologi Rolniczej Drukuj

powrót

Kierownik:  dr hab. Anna Gałązka                     tel. 81 47 86 950

Sekretariat: tel. 81 47 86 951      Fax: 81 4786 965                Strona własna Zakładu: http://mikro-iung.pl

Siedziba Zakładu znajduje się w Centrum INCBR , adres: ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy.   link do mapy Google 


Profil badawczy Zakładu:
 • badania z zakresu biologii molekularnej; ocena zróżnicowania genetycznego oraz identyfikacji mikroorganizmów glebowych (PCR, Real Time PCR, PCR DGGE, Biolog System),
 • ocena różnorodności mikrobiologicznej gleb związane z praktyką rolniczą i ochroną środowiska (Biolog EcoPlates) • ocena różnorodności mikrobiologicznej gleb w oparciu o technikę PCR DGGE,
 • identyfikacja i charakterystyka profilu metabolicznego bakterii i grzybów (BIOLOG System, EcoPlates),
 • ocena różnych parametrów mikrobiologicznych, biochemicznych i ruchomych frakcji materii organicznej jako wskaźników żyzności i zdrowotności gleby oraz analiza wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na te wskaźniki,
 • określenie zawartości glomalin w glebach Polski,
 • badania nad właściwościami i praktycznym wykorzystaniu bakterii zdolnych do wiązania azotu atmosferycznego jak i bakterii symbiotycznych roślin bobowatych (NITRAGINA),
 • ocena oddziaływania różnych zabiegów agrotechnicznych i systemów gospodarowania na zasiedlanie kłosów, ziarna i korzeni zbóż przez grzyby mykoryzy arbuskularnej (AM) oraz toksynotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium występujących za ziarnie zbóż.
Oferta:
 • ocena aktywności biologicznej gleb na podstawie oznaczeń biomasy i ogólnej liczebności mikroorganizmów oraz aktywności enzymów glebowych,
 • identyfikacja mikroorganizmów z wykorzystaniem systemu BIOLOG oraz nowoczesnych technik biologii molekularnej w próbkach środowiskowych,
 • badania i ekspertyzy mikrobiologiczne,
 • sprzedaż szczepionki dla roślin bobowatych NITRAGINA, NITRAFLORA.   ulotka...

Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:

prof. dr hab. Stefan Martyniuk dr Barbara Abramczykdane kontaktowe 
prof. dr hab. Maria Król, em
dr Karol Abramczyk
 
dr hab. Anna Gałązka mgr Monika Kozieł
dr Anna Gajda mgr Jarosław Grządziel
dr Janusz Czaban 
 
  
  
  
  
  

 

................................
Dodany    12.10.2009

Zmieniony 04.10.2018
Liczba odwiedzin :17917