Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej Drukuj

powrót    strona własna

Kierownik: dr hab. Mariusz Matyka,  prof. nadzwyczajny                   tel. 81 4786 801

Sekretariat: tel. 81 4786 801       FAX: 81 4786 802


 Przedmiot działalności Zakładu:

Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej realizuje problematykę badawczą dotyczącą przyrodniczych i ekonomiczno – organizacyjnych uwarunkowań produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw.

Wykonywane w zakładzie zadania badawcze mają charakter wielowątkowy i dotyczą identyfikacji i rozwiązywania problemów na poziomie: łanu, pola i gospodarstwa.

 

Problematyka badawcza realizowana w zakładzie:

 1. Ocena oddziaływania gospodarstw o różnej intensywności i kierunkach produkcji na środowisko przyrodnicze.
 2. Ocena możliwości produkcji i wykorzystania surowców roślinnych do produkcji biopaliw płynnych i stałych.
  -  badania polegają na doskonaleniu technologii produkcji     różnych gatunków roślin oraz wyznaczenia obszarów      przydatnych do ich produkcji 
 3. Produkcyjne i przyrodnicze następstwa specjalistycznych płodozmianów zbożowych
  - badania polegają na identyfikacji i ocenie czynników ograniczających plonowanie zbóż w warunkach uproszczonej organizacji produkcji oraz poszukiwaniu metod eliminacji skutków tych uproszczeń
 4. Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji rolniczej na środowisko przyrodnicze oraz możliwości ich rozwoju w poszczególnych regionach kraju.
  - w ramach tego zadania zaplanowano m.in. utworzenie sieci gospodarstw reprezentujących różne systemy produkcji oraz opracowanie metodyki gromadzenia i przetwarzania danych pozyskiwanych z tych gospodarstw
 5. Monitoring skutków środowiskowych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  - w ramach tego tematu prowadzone są prace nad wypracowaniem oraz wstępną weryfikacją metod i wskaźników do oceny wpływu instrumentów polityki rolnej na środowisko przyrodnicze
 6. Badania związane z rolnictwem ekologicznym.
  Badania nad problematyką dotyczącą rolnictwa ekologicznego rozpoczęto w IUNG w 1992 r. W pierwszym okresie dotyczyły one rozeznania możliwości rozwoju tego rolnictwa w rejonie północno – wschodniej Polski oraz wdrażania zasad rolnictwa ekologicznego. Obecnie badania koncentrują się wokół zagadnień:
  - doskonalenia zasad organizacji gospodarstw oraz agrotechniki w rolnictwie ekologicznym
  - kompleksowej ocenie efektywności produkcji, jakości płodów rolnych i oddziaływania na środowisko przyrodnicze.
  - opracowania założeń i ocenie skutków przestawiania gospodarstwa z systemu produkcji konwencjonalnego na ekologiczny.

 

Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:
prof. dr hab. Jan Kuś dr hab. Jerzy Kopińskidane kontaktowe  
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz dr Krzysztof Jończyk

 
prof. dr hab. Adam Harasim dr Jarosław Stalenga  
dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzwyczajny dr inż. Andrzej Madej  
dr hab. Janusz Smagacz, prof. nadzwyczajnydr Tadeusz Dworakowski 
dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk , prof. nadzwyczajny dr Paweł Radzikowski
 
 dr Adam Berbeć
 
   

 

................................
Dodany    12.10.2009

Zmieniony 30.12.2016
Liczba odwiedzin :16280