Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Drukuj

powrót      strona własna

Kierownik:  dr hab. Mariola Staniak, prof. nadzw.                tel. 81 4786 790

Przedmiot działalności Zakładu:
  • Podstawy produkcyjności ważniejszych gatunków roślin pastewnych w Polsce wykorzystywanych do produkcji pasz dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych
  • Unowocześnianie produkcji pasz z traw, ich mieszanek z roślinami motylkowatymi oraz kukurydzy
  • Opracowywanie i doskonalenie agrotechniki ważniejszych gatunków roślin strączkowych
  • Ocena wartości żywieniowej komponentów pasz
  • Ocena stanu fizjologicznego roślin pastewnych w zależności od  czynników stresowych  oraz stosowanych zabiegów agrotechnicznych
  • Poszukiwanie cech odporności na stres suszy mieszańca Festulolium braunii z wykorzystaniem metod biotechnologicznych i biochemicznych
  • Ocena skuteczności nowych środków ochrony roślin
Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:
prof. dr hab. Janusz Podleśny dr Eliza Gaweł dane kontaktowe  Strona Własna Zakładu
prof. dr hab. Jerzy Księżakdr Jolanta Bojarszczuk  
dr hab. Mariola Staniak, prof. nadzw.
  
  
 
  
  
................................
Dodany    12.10.2009

Zmieniony 07.12.2016
Liczba odwiedzin :12643