Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Drukuj

powrót      strona własna

Kierownik:  dr hab. Mariola Staniak, prof. nadzw.                tel. 81 4786 790

Przedmiot działalności Zakładu:
  • Podstawy produkcyjności ważniejszych gatunków roślin pastewnych w Polsce wykorzystywanych do produkcji pasz dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych
  • Unowocześnianie produkcji pasz z traw, ich mieszanek z roślinami motylkowatymi oraz kukurydzy
  • Opracowywanie i doskonalenie agrotechniki ważniejszych gatunków roślin strączkowych
  • Ocena wartości żywieniowej komponentów pasz
  • Ocena stanu fizjologicznego roślin pastewnych w zależności od  czynników stresowych  oraz stosowanych zabiegów agrotechnicznych
  • Poszukiwanie cech odporności na stres suszy mieszańca Festulolium braunii z wykorzystaniem metod biotechnologicznych i biochemicznych
  • Ocena skuteczności nowych środków ochrony roślin
Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:
prof. dr hab. Jerzy Księżakdr hab. Eliza Gaweł dane kontaktowe  Strona Własna Zakładu
 prof. dr hab. Janusz Podleśny dr Jolanta Bojarszczuk  
dr hab. Mariola Staniak, prof. nadzw.
  
  
 
  
  
................................
Dodany    12.10.2009

Zmieniony 29.03.2018
Liczba odwiedzin :14382