Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Drukuj

powrót    strona własna

Kierownik: dr hab. Alicja Sułek                        tel. 81 4786 819

Sekretariat:  tel. 81 4786 810             

Przedmiot działalności Zakładu: 
  • wzrost, rozwój, biologia kwitnienia oraz wymagania agrotechniczne gatunków i odmian zbóż oraz gryki w różnych warunkach siedliska i agrotechniki
  • jakość technologiczna ziarna zbóż wykorzystywanych na cele konsumpcyjne, paszowe i przemysłowe, bezpieczeństwo zdrowotne surowca, żywność funkcjonalna,
  • produkcyjność łanów roślin zbożowych, budowa łanu, oddziaływania allelopatyczne,
  • doskonalenie i opracowywanie technologii produkcji zbóż (bez wykorzystywania przemysłowych środków produkcji, intensywne, integrowane) w zależności od sposobu uprawy roli i użytkowania ziarna,
  • opracowywanie niekonwencjonalnych metod zwalczania agrofagów w zasiewach zbóż i gryki,
  • ocena przydatności nowych środków ochrony roślin w technologiach produkcji zbóż
  • ocena wartości technologicznej ziarna i mąki pszenicy,
  • produkcyjne skutki stosowania superabsorbenta w uprawie zbóż,
  • efektywne wykorzystanie azotu przez rośliny zbożowe.
Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:
prof.dr hab.Grażyna Podolska dr inż. Marta Wyzińskadane kontaktowe Strona Własna Zakładu 
prof.dr hab. Kazimierz Noworolnik mgr inż. Edyta Boguszewska  
dr hab. Jerzy Grabiński, prof.nadzw.  
dr hab. Bogusława Jaśkiewicz   
dr hab. Alicja Sułek 
 
 
dr hab. Danuta Leszczyńska 
  

 

................................
Dodany    12.10.2009

Zmieniony 05.02.2018
Liczba odwiedzin :16538