Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Drukuj

powrót    strona własna

Kierownik: dr hab. Alicja Sułek                        tel. 81 4786 819

Sekretariat:  tel. 81 4786 810             

Przedmiot działalności Zakładu: 
  • wzrost, rozwój, biologia kwitnienia oraz wymagania agrotechniczne gatunków i odmian zbóż oraz gryki w różnych warunkach siedliska i agrotechniki
  • jakość technologiczna ziarna zbóż wykorzystywanych na cele konsumpcyjne, paszowe i przemysłowe, bezpieczeństwo zdrowotne surowca, żywność funkcjonalna,
  • produkcyjność łanów roślin zbożowych, budowa łanu, oddziaływania allelopatyczne,
  • doskonalenie i opracowywanie technologii produkcji zbóż (bez wykorzystywania przemysłowych środków produkcji, intensywne, integrowane) w zależności od sposobu uprawy roli i użytkowania ziarna,
  • opracowywanie niekonwencjonalnych metod zwalczania agrofagów w zasiewach zbóż i gryki,
  • ocena przydatności nowych środków ochrony roślin w technologiach produkcji zbóż
  • ocena wartości technologicznej ziarna i mąki pszenicy,
  • produkcyjne skutki stosowania superabsorbenta w uprawie zbóż,
  • efektywne wykorzystanie azotu przez rośliny zbożowe.
Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:
prof.dr hab.Grażyna Podolska dr inż. Marta Wyzińskadane kontaktowe Strona Własna Zakładu 
prof.dr hab. Kazimierz Noworolnik mgr inż. Edyta Boguszewska  
dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB  
dr hab. Bogusława Jaśkiewicz   
dr hab. Alicja Sułek 
 
 
dr hab. Danuta Leszczyńska 
  

 

................................
Dodany    12.10.2009

Zmieniony 20.11.2018
Liczba odwiedzin :16934