Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia Drukuj

powrót 

Kierownik:  dr Tamara Jadczyszyn                   tel. 81 4786 832

 Sekretariat: tel. 81 4786 830


Przedmiot działalności Zakładu:

Badania z zakresu gospodarki nawozowej rozpatrywanej w aspekcie zrównoważonego rozwoju

 • ocena gospodarki nawozowej w skali gospodarstwa,
 • regionów i kraju w oparciu o bilanse składników pokarmowych
 • analizy ekonomicznej efektywności i opłacalności nawożenia jak również porównania kosztów nawożenia różnymi nawozami
 • doskonalenie metodyki oceny gospodarstw rolnych o różnych warunkach siedliskowych i ekonomiczno-organizacyjnych z uwzględnieniem kryteriów rozwoju zrównoważonego

Badania agronomiczno-środowiskowe, ukierunkowane na uściślanie potrzeb pokarmowych roślin oraz ocenę środowiskowych skutków nawożenia

 • doskonalenie testów roślinnych i glebowych dla uściślania potrzeb pokarmowych roślin
 • ocena efektywności wykorzystania energii słonecznej oraz wody i azotu w procesie fotosyntezy zbóż ozimych i jarych
 • opracowywanie bilansów składników mineralnych w Polsce
 • ocena wykorzystania składników pokarmowych i wody w różnych systemach gospodarowania
 • potencjalne straty składników pokarmowych z gleby jako wskaznika zrównoważenia systemów produkcji rolnej
 • ocena roli nawożenia organicznego w kształtowaniu żyzności gleby oraz jego wpływ na środowisko
  doradztwo nawozowe z uwzględnieniem precyzyjnego nawożenia
 • monitoring żyzności gleb oraz wód glebowo-gruntowych w Polsce
Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:
prof. dr hab. Mariusz Fotyma, em dane kontaktowe
 
prof. dr hab. Alicja Peciodr Piotr Ochal 
 
dr hab. Anna Podleśna, prof. nadzw.
dr Dorota Pikuła
dr Tamara Jadczyszyndr Agnieszka Rutkowska
dr Kazimierz Kęsikdr Ryszard Winiarski
dr Anna Kocoń 
  
  
................................
Dodany    12.10.2009

Zmieniony 17.07.2017
Liczba odwiedzin :21425