Programy Wieloletnie IUNG PIB Drukuj

 PROGRAM WIELOLETNI 2016-2020 

 "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"

 

link do strony internetowej programu 

  
  

 PROGRAM WIELOLETNI 2016-2020

 "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"

Program realizuje IUNG-PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, UP w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. IUNG PIB jest koordynatorem Programu.

link do strony internetowej programu 

................................
Dodany    12.01.2016

Liczba odwiedzin :29524