Program wieloletni IUNG - PIB Drukuj

"WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ROLNICZEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE"

Okres realizacji: 2011-2015

Podstawa prawna: Uchwała Nr 175/2011 Rady Ministrów z dnia 6.09.2011 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn."Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"

 

Cel programu:


Główny:

  • Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce z uwzględnieniem zasad WPR.

Cele szczegółowe:

  • Budowa systemu informacji o zmianach warunków produkcji w rolnictwie w Polsce;
  • Budowa i rozwój narzędzi analitycznych oraz baz danych umożliwiających ilościową ocenę wpływu rolnictwa na stan środowiska;
  • Przygotowanie zaleceń pozwalających na podwyższenie produkcji rolnej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i jakości produktów;
  • Podniesienie poziomu wiedzy doradców rolniczych oraz wprowadzenie wyników badań do praktyki.

     PRIORYTETY I ZADANIA      

   SPRAWOZDANIA    

   STUDIA I RAPORTY IUNG PIB     INNE PUBLIKACJE  

PROGRAM   WIELOLETNI - "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach" - koordynacja IUNG PIB  więcej...

 

................................
Dodany    22.09.2011

Liczba odwiedzin :35105