Sprawozdania, raporty Drukuj

Raporty z badań prowadzonych w ramach dotacji MRiRW do rolnictwa ekologicznego:

 • Porównanie produkcyjności i jakości ziarna innowacyjnych mieszanek międzyodmianowych i czystych siewów odmian jęczmienia jarego i ich przydatność dla przemysłu kaszarskiego i paszowego. Raport 2017
 • Badania w zakresie doboru odmian zbóż ozimych i ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego. Raport 2017
 • Badania w zakresie doboru odmian roślin  bobowatych grubonasiennych i kukurydzy  w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. Raport 2017
 • Badania w zakresie doboru odmian ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych – strączkowych grubonasiennych, soi, rzepaku, zbóż oraz roślin wysokobiałkowych w uprawach polowych zalecanych do towarowej produkcji ekologicznej. (Badania w zakresie doboru odmian zbóż jarych i ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego)  Raport 2017
 • Badania w zakresie doboru odmian ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych – strączkowych grubonasiennych, soi, rzepaku, zbóż oraz roślin wysokobiałkowych w uprawach polowych zalecanych do towarowej produkcji ekologicznej. (Badania w zakresie doboru odmian zbóż ozimych i ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego  Raport 2016 ) , (Badania w zakresie doboru odmian zbóż jarych i ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego  Raport 2016 )    
 • Produkcja pasz wysokobiałkowych i energetycznych z rodzimych gatunków roślin pastewnych w warunkach rolnictwa ekologicznego.    Raport 2015
 • Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. (Badania w zakresie doboru odmian zbóż ozimych). Raport 2015
 • Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. (Badania w zakresie doboru odmian zbóż jarych).   Raport 2015
 • Produkcja pasz wysokobiałkowych i energetycznych z rodzimych gatunków roślin pastewnych w warunkach rolnictwa ekologicznego.  Raport 2014
 • Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. (Badania w zakresie doboru odmian zbóż ozimych).  Raport 2014
 • Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. (Badania w zakresie doboru odmian zbóż jarych). Raport 2014 
 • Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin wysokobiałkowych    Raport 2013 
 • Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od  płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych  Raport 2011      Raport 2013
 • Wpływ preparatów biologicznych (ProBio Emów) na plonowanie pszenicy ozimej i jarej oraz ziemniaków i kukurydzy w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej   Raport 2012  Raport 2013 
 • Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin wysokobiałkowych  Raport 2011   Raport 2012
 • Badania w zakresie doboru odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej :  Raport 2012    Raport2013
 • Badania w zakresie doboru odmian zbóż zalecanych do uprawy ekologicznej   Raport 2011   
 • Efektywne nawożenie w uprawach polowych  Raport
 • Badania nad doborem odmian oraz doskonaleniem agrotechniki zbóż i roślin pastewnych w rolnictwie ekologicznym - Raport 2009    Raport  2010
 • Prowadzenie Badań w Uprawach Polowych Metodami Ekologicznymi

Inne raporty i sprawozdania:

................................
Dodany    15.02.2010

Zmieniony 26.04.2018
Liczba odwiedzin :69471