Habilitacje i doktoraty Drukuj

Prace habilitacyjne                                                                                                                   Prace doktorskie...

 • ALINA SYP   (2016 r.)    autoreferat
 • JERZY  KOPIŃSKI  (2016 r.)    autoreferat
 • ZOFIA KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA (2014 r)   autoreferat
 • DANUTA LESZCZYŃSKA
  Studia nad agrotechniką mieszanek zbożowych z uwzględnieniem aspektów alleopatycznych. Rozprawa habilitacyjna w formie cyklu publikacji, IUNG-PIB, Puławy, 2013.  0.25 MB   
 • ALICJA SUŁEK
  Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych i siedliskowych na plonowanie i jakość ziarna pszenicy jarej. Rozprawa habilitacyjna w formie cyklu publikacji, IUNG-PIB, Puławy, 2013.  0.15 MB  
 • RAFAŁ PUDEŁKO
  Ocena potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE-27 i Szwajcarii oraz ich regionalizacja. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 39. 1-154, 2013.  4.7 MB  
 • BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ
  Studia nad wzrostem i plonowaniem półkarłowatego pszenżyta ozimego. Rozprawa habilitacyjna w formie cyklu publikacji, IUNG-PIB, Puławy, 2013.  0.3 MB 
 • JANUSZ SMAGACZ
  Możliwości kompensacji niekorzystnego stanowiska w uprawie pszenicy ozimej. Rozprawa habilitacyjna w formie cyklu publikacji, IUNG-PIB, Puławy, 2013.  0.6 MB 
 • MARIOLA STANIAK
  Reakcja wybranych gatunków i odmian traw pastewnych na niedobór wody w glebie. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 38. 1-214, 2013.  4.6 MB 
 • JERZY KOZYRA
  Wpływ prognozowanych zmian temperatury powietrza na fenologię zbóż ozimych w Polsce. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 40. 1-114, 2013.  20.7 MB 
 • ANNA PODLEŚNA
  Studia nad rolą siarki w kształtowaniu gospodarki mineralnej oraz wielkości i jakości plonu  wybranych roślin uprawnych. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 37. 1-141, 2013.  9.7 MB 
 • MARIUSZ MATYKA
  Produkcyjne i ekonomiczne aspekty uprawy roślin wieloletnich na cele energetyczne. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 35. 1-98, 2013.  3.1 MB 
 • BEATA FELEDYN-SZEWCZYK
  Wpływ sposobu użytkowania gruntów na różnorodność gatunkową flory segetalnej. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 36. 1-184, 2013.  3.4 MB 
 • HANNA GOŁĘBIOWSKA
  Dynamika występowania flory segetalnej w uprawie kukurydzy na Dolnym Śląsku w latach 1972-2008 i obecne możliwości jej regulacji. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 30. 1-113, 2011. 11.4 MB
 • JERZY BIEŃKOWSKI
  Wielokryterialna analiza możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolniczych z uwzględnieniem czynników środowiskowych i ekonomicznych. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 29. 1-174, 2011. 63.1 MB
 • ANDRZEJ DOROSZEWSKI
  Skład spektralny promieniowania jako czynnik kształtujący pokrój i plon pszenicy. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 28. 1-141, 2011. 2.75 MB
 • JOLANTA KORZENIOWSKA
  Potrzeby nawożenia pszenicy cynkiem, miedzią i borem w warunkach glebowo-klimatycznych Polski. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 20. 1-92, 2008. 1.1 MB
 • TOMASZ STUCZYŃSKI
  Assessment and modelling of land use change in Europe in the context of soil protection. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 19. 1-124, 2007. 4.1 MB
 • ANNA STOCHMAL
  Flawonoidy lucerny siewnej(medicano sativa l.). Budowa chemiczna, właściwości spektralne, zawartość w zależności od odmiany i terminu siewu. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 18. 1-49, 2007. 39.1 MB
 • KRZYSZTOF DOMARADZKI
  Efektywność regulacji zachwaszczenia zbóż w aspekcie ograniczenia dawek herbicydów oraz wybranych czynników agroekologicznych. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 17. 1-101, 2006. 2.5 MB
 • JERZY GRABIŃSKI
  Studia nad potencjałem alleopatycznym żyta ozimego, IUNG-PIB, Puławy, z. 16. 1-58, 2006. 1.4 MB
 • MARIUSZ KUCHARSKI
  Odporność chwastów na herbicydy z grupy inhibitorów fotosyntezy PSII na polach uprawnych południowo-zachodniej Polski. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 17. 1-102, 2005. 1.5 MB
 • RYSZARD WEBER
  Zmienność plonowania odmian pszenicy w zależności od przedplonu i sposobu uprawy roli. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 12. 1-86, 2004. 5.5 MB
 • EWA STANISŁAWSKA-GLUBIAK
  Analiza wybranych czynników determinujących efekty dolistnego nawożenia molibdenem w uprawie rzepaku ozimego. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 7. 1-102, 2003. 1.5 MB
 • ALICJA PECIO
  Środowiskiowe i agrotechniczne uwarunkowania wielkości plonu ziarna jęczmienia browarnego. Fragmenta Agronomica 2002 (XIX) NR 4 ,1-113, 62.6 MB
 • JERZY KSIĘŻAK
  Dynamika gromadzenia składników w organizmach roślin tradycyjnych i samokończących odmian bobiku w okresie od kwitnienia do dojrzałości pełnej. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 5. 1-94, 2002. 3.8 MB
 • JANUSZ PODLEŚNY
  Studia nad oddziaływaniem światła laserowego na nasiona, wzrost i rozwój roslin oraz plonowanie łubinu białego (Lupinus albus L.). Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 3. 1-59, 2002. 82.8 MB
 • STANISŁAW WRÓBEL
  Określenie potrzeb nawożenia buraka cukrowego mikroelementami. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 2. 1-89, 2002. 58.4 MB
 • ADAM HARASIM
  Kompleksowa ocena płodozmianów z różnym udziałem roślin zbożowych i okopowych. Monografie i Rozprawy Naukowe, IUNG-PIB, Puławy, z. 1. 1-95, 2002. 2.4 MB
 • FRANCISZEK WOCH
  Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Pamiętnik Puławski 2001 z.127 ,1-105, 63.5 MB
 • EWA CZYŻ
  Uwilgotnienie gleb i zużycie wody przez rosliny w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych. Pamiętnik Puławski 2000 z.123 ,1-142, 53.7 MB
 • GRAŻYNA PODOLSKA
  Budowa i wydajność łanu pszenicy ozimej w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych i modelu rosliny. Pamiętnik Puławski 1999 z.116 ,1-132, 46.5 MB

Prace doktorskie...

................................
Dodany    20.01.2012

Zmieniony 14.07.2016
Liczba odwiedzin :54774