Dostawa materiałów poligraficznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 .06. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-21/PN-17/2017
Numer ogłoszenia: UZP 541337 - 2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa zużywalnych materiałów poligraficznych dla IUN- PIB w Puławach

 

Termin składania ofert: 07.07.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    29.06.2017

Liczba odwiedzin :1074