Dostawa urządzeń laboratoryjnych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 .06. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-20/PN-16/2017
Numer ogłoszenia: UZP 541418-N - 2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach

 

Termin składania ofert: 07.07.2017 do godz. 10:00

................................
Dodany    29.06.2017

Liczba odwiedzin :1088