Dostawa nawozów mineralnych Baborówko Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 06 .07. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-24/PN-20/RZD Baborówko 02/2017
Numer ogłoszenia: UZP 541741-N - 2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Baborówku

 

Termin składania ofert: 14.07.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    06.07.2017

Liczba odwiedzin :1003