Wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 07 .07. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-25/PN-21/2017
Numer ogłoszenia: UZP 547400-N - 2017


Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń w Budynku Dydaktycznym Centrum Szkoleniowo Kongresowego oraz remontu pomieszczeń w budynku laboratoryjnym  INCBR dla IUNG – PIB w Puławach

 

Termin składania ofert: 24.07.2017 do godz. 10:00

................................
Dodany    07.07.2017

Liczba odwiedzin :1183