Wykonanie interaktywnego serwisu mapowego Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 12 .07. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-22/PN-18 -2017
Numer ogłoszenia: UZP 549843 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi zaprojektowania, wykonania i wdrożenia na stronie internetowej administrowanej przez Zamawiającego interaktywnego serwisu mapowego prezentującego wyniki wdrożeń praktyk niskoemisyjnych w 10 Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB

 

Termin składania ofert: 21.07.2017 do godz. 10:00

................................
Dodany    12.07.2017

Liczba odwiedzin :1155