Dostawa nawozów mineralnych Baborówko Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 17 .07. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-26/PN-22/RZD Baborówko 03/2017
Numer ogłoszenia: UZP 552235 - 2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Baborówku, II postępowanie

 

Termin składania ofert: 25.07.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    17.07.2017

Liczba odwiedzin :1124