Dostawa nawozów mineralnych Błonie Topola Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 25 .07. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-28/PN-24/RZD Błonie Topola 02/2017
Numer ogłoszenia: UZP 557226 - 2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Błoniu Topoli

 

Termin składania ofert: 02.08.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    25.07.2017

Liczba odwiedzin :1102