Dostawy gazów Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 27 .07. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-27/PN-23 -2017
Numer ogłoszenia: UZP 558724 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów wraz z dzierżawą niestacjonarnych zbiorników kriogenicznych na ciekły azot i argon dla IUNG – PIB w Puławach

 

Termin składania ofert: 04.08.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    27.07.2017

Liczba odwiedzin :1060