Wykonanie serwisu internetowego Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 27 .07. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-29/PN-25 -2017
Numer ogłoszenia: UZP 559049 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi zaprojektowania, wykonania i wdrożenia na stronie internetowej administrowanej przez Zamawiającego interaktywnego serwisu mapowego prezentującego wyniki wdrożeń praktyk niskoemisyjnych w 9 Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB

 

Termin składania ofert: 04.08.2017 do godz. 10:00

................................
Dodany    27.07.2017

Liczba odwiedzin :1126