Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 03 .08. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-30/PN-26 -2017
Numer ogłoszenia: UZP 562180 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy laboratoryjnych materiałów zużywalnych i odczynników

 

Termin składania ofert: 11.08.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    03.08.2017

Liczba odwiedzin :1236