Dostawa nawozów i ŚOR Wielichowo Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 03 .08. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-23/PN-19/RZD Wielichowo 04/2017
Numer ogłoszenia: UZP 562865 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa nawozów i środków ochrony roślin dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wielichowie

 

Termin składania ofert: 11.08.2017 do godz. 10:00

................................
Dodany    03.08.2017

Liczba odwiedzin :1106