Dostawa nawozów RZD "Kępa" Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 16 .08. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: 6/2017
Numer ogłoszenia: UZP 572411-N-2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa nawozów dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach

 

Termin składania ofert: 24.08.2017 do godz. 08:00

................................
Dodany    16.08.2017

Liczba odwiedzin :988