Dostawa nawozu mineralnego i ŚOR RZD Borusowa Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 17 .08. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: ZP-31/PN-27/RZD Borusowa 04/2017
Numer ogłoszenia: UZP 572923-N-2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa nawozu mineralnego oraz środków ochrony roślin dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Borusowej

 

Termin składania ofert: 25.08.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    17.08.2017

Liczba odwiedzin :1049