Dostawa urządzeń laboratoryjnych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 13 .09. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-32/PN-28 -2017
Numer ogłoszenia: UZP 587602 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach

 

Termin składania ofert: 22.09.2017 do godz. 10:00

................................
Dodany    13.09.2017

Liczba odwiedzin :1110