Zbiór i zakiszenie kukurydzy Werbkowice Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 .09. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:PN-RZD Werbkowice/06/2017
Numer ogłoszenia: UZP 588689 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Zbiór i zakiszenie kukurydzy w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Werbkowicach.

Termin składania ofert: 25.09.2017 do godz. 08:00

................................
Dodany    15.09.2017

Liczba odwiedzin :1195