Dostawa nawozów mineralnych Żelisławki Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 22 .09. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-06/09/RZD/2017
Numer ogłoszenia: UZP 592272 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Żelisławkach

Termin składania ofert: 29.09.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    22.09.2017

Liczba odwiedzin :980