Dostawa sprzętu komputerowego Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 29 .09. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-33/PN-29 -2017
Numer ogłoszenia: UZP 595134 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Dostawę  sprzętu i oprogramowania komputerowego  dla IUNG – PIB w Puławach.

 

Termin składania ofert: 09.10.2017 do godz. 10:00

................................
Dodany    29.09.2017

Liczba odwiedzin :1028