Dostawa urządzeń laboratoryjnych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 02 .11. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-35/PN-31 -2017
Numer ogłoszenia: UZP 610232 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach.

 

Termin składania ofert: 10.11.2017 do godz. 10:00

................................
Dodany    02.11.2017

Liczba odwiedzin :916