Dostawa preparatu mlekozastępczego Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 09 .11. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:PN-RZD Werbkowice/08/2017
Numer ogłoszenia: UZP 613365 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa preparatu mlekozastępczego non GMO dla cieląt od początku odchowu

 

Termin składania ofert: 23.11.2017 do godz. 10:00

................................
Dodany    09.11.2017

Liczba odwiedzin :838