Wykonanie interaktywnego serwisu internetowego Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 16 .11. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-36/PN-32 -2017
Numer ogłoszenia: UZP 617134 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Wykonanie interaktywnego serwisu internetowego, umożliwiającego modelowanie skutków środowiskowych Wspólnej Polityki Rolnej, na poziomie gmin w Polsce, z poziomu przeglądarki internetowej oraz jego wdrożenia wraz ze wsparciem technicznym.

 

Termin składania ofert: 24.11.2017 do godz. 10:00