Dostawa nawozu mineralnego Borusowa Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 21 .11. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-37/PN-33/RZD Borusowa 05/2017
Numer ogłoszenia: UZP 618777 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa nawozu mineralnego dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Borusowej

 

Termin składania ofert: 01.12.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    21.11.2017

Liczba odwiedzin :879