Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 20.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: ZPU/23/2017

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin IUNG PIB w Puławach

 

Termin składania ofert: 27.06.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    20.06.2017

Liczba odwiedzin :1040