Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 18.08.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: ZPU/30/2017

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla IUNG PIB w Puławach

 

Termin składania ofert: 25.08.2017 do godz. 10:00

................................
Dodany    18.08.2017

Liczba odwiedzin :1110