Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 03.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: ZPU/36/2017

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów pomocniczych dla IUNG PIB

 

Termin składania ofert: 10.10.2017 do godz. 09:00