Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 27.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: ZPU/39/2017

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach.

 

Termin składania ofert: 06.11.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    27.10.2017

Liczba odwiedzin :853