Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: ZPU/43/2017

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych dla IUNG PIB w Puławach

 

Termin składania ofert: 22.11.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    15.11.2017

Zmieniony 27.11.2017
Liczba odwiedzin :786